Bài đăng

Tóm tắt nhân vật

Tóm tắt các nhân vật Phi tần hậu cung >> xem chi tiết Phi tần của Anh Tông Thứ bậc hậu cung thời Trần:  >> xem chi tiết ~Hoàng hậu~ ~Nguyên Phi~ ~Thần Phi -  Quý Phi  -  Thục Phi  -  Hiền Phi  -  Đức Phi~ ~Phu nhân có phong hào~ ~Phu nhân~ ~Ngự nữ~ ~Nữ quan~ Thông tin sơ lược về các nhân vật (sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong truyện) Thánh Tư Phu nhân  - Trần Nguyên Ninh – con gái  Trần Quốc Tảng , cháu nội của Trần Quốc Tuấn. Nhập cung thay thế người chị của mình là Văn Đức Phu nhân, nàng là nhân vật chính của bộ truyện và cũng chính là Bảo Từ Hoàng hậu trong lịch sử. Nhã Cúc Viện - nơi ở của bậc Phu nhân, nằm trong Ngoạn Hoa Cung Tố Liên - nha hoàn hồi môn của Nguyên Ninh Thủy Linh - cận tỳ của Nguyên Ninh Văn Đức Phu nhân   – Trần Nguyên Quân – nguyên là Thái tử phi của Quan gia nhưng khi chàng lên ngôi chỉ phong làm Phu nhân, về sau bị phế không rõ nguyên do. Tĩnh Huệ Phu nhân  – Phạm Yên Ngôn – có

Chương 52 - Ẩn tình Văn Đức

Chương 51 - Hữu duyên vô nợ

Chương 50 - Sầu hoạ tà dương

Chương 49 - Bạch miêu đòi mạng